Säännöt

Yleistä

Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat:

1. Rules of Golf as approved by The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. FT:n kilpailusäännöt ja –määräykset3. PaikallissäännötKilpailumääräykset

FT:n karsinnoissa sekä jokaisessa osakilpailussa noudatetaan mm. seuraavia kilpailumääräyksiä säännön 33-1 mukaisesti:

Maila
Driverin R&A:n mittalaitteilla mitattu arvo ei voi ylittää 257 mikrosekunttia – katso golfin säännöistä Appendix II 5a.

Kiellettyjen mailojen lista löytyy kilpailutoimistoista sekä internetsivuilta:www.usga.org/test_center/COR/R_and_A_CORList.html

Pallo
Pelaajan on kierroksen aikana käytettävä etukäteen ilmoittamaansa yhtä pallomerkkiä ja -tyyppiä. Pallon on oltava R&A:n ”Hyväksyttyjen pallojen luettelossa”.

Luettelo löytyy kilpailutoimistoista sekä internetsivuilta: www.usga.org/test_center/gballs/index.html

Hidas pelaaminen
Ryhmä voidaan ottaa ilman erillistä huomautusta aikatarkkailuun kun se on yli 5 min. laadittua aikataulua jäljessä. Aikatarkkailussa olevilla pelaajilla on 40 sekuntia aikaa valmistautua lyöntiin. Ensimmäisenä lyöntivuoroon valmistautuvalle pelaajalle annetaan tämän lisäksi ylimääräiset 10 sekuntia.

ensimmäisestä aikarikkomuksesta, varoitus pelaajalle
Toinen aikarikkomus, yksi rangaistuslyönti
Kolmas aikarikkomus, kaksi rangaistuslyöntiä
Neljäs aikarikkomus, kilpailusta sulkeminen

Caddie

FT:n osakilpailuun osallistuva pelaaja ei voi tulla caddieksi samalle kilpailukierrokselle samassa sarjassa  pelaavalle toiselle pelaajalle (reikäpelissä ei myöskään samana kilpailupäivänä). Cutista pudonneet pelaajat voivat toimia caddieinä kilpailun jatkokierroksilla.

Caddien tulee käyttää FT:n velvoittamaa liiviä (jos käytössä). Caddiet, jotka käyttävät golfkenkiä, joissa on soft- tai metallipiikkejä, eivät saa liikkua viheriöillä.

Tasatulos
Tasatuloksen sattuessa kilpailun voitto ratkaistaan aina jatkoväylillä äkkikuolema-periaatteella. Pelattavat jatkoreiät päättää kyseisen osakilpailun kilpailukomitea. Jos kilpailun voittaa amatööripelaaja ja parhaat ammattilaiset päätyvät tasatulokseen, jatkoreikiä ei pelata vaan palkintorahasummat jaetaan. Kaikki muutkin sijoitukset jaetaan tasatuloksen sattuessa.

Osakilpailujen kilpailutoimikunta

Toimikunnan muodostavat kilpailun johtaja sekä hänen nimeämänsä 2-4 muuta henkilöä.

Pukeutuminen, käyttäytyminen ja etiketti

FT -pelaajan tulee golfkentällä olla siististi pukeutunut ja hänen ulkoinen olemuksensa tulee aina olla huoliteltu.

Farkut, shortsit ja verryttelyasut ovat kiellettyjä ja paidoissa on oltava kaulus. Naiset voivat käyttää golfhametta tai shortseja.

FT -pelaajan tulee, niin golfkentällä kuin sen ulkopuolellakin, toimia tavalla, joka edistää golfurheilua ja huomioida, että hän edustaa golfin perinteitä ja Finnish Touria.

FT –pelaajien ei tule tiedotusvälineiden kautta osoittaa mieltään tai antaa lausuntoja, joissa arvostellaan Finnish Tour:n yhteistyökumppaneita, järjestäjiä, kenttiä, kilpailijoita tai organisaatiota. Pelaajat saavat kuitenkin esittää perusteltuja ja rakentavia kommentteja kyseisistä aiheista.

Golfetiketti on syntynyt tarpeesta suojella kenttää, estää peliin liittyvät turvallisuusriskit ja suomalla peli- ja keskittymisrauha kanssapelaajille ja toimitsijoille. Kilpailuissa toimikunta tai tuomari puuttuu tiukasti golfurheilun vastaiseen käytökseen. Jokaisella kilpailijalla tulee olla voimassa oleva sääntökirja mukanaan.

Matkapuhelimen käyttö ja auki pitäminen kilpailun aikana on kielletty. Ainoastaan kilpailutoimikunnan hyväksymissä tapauksissa voidaan matkapuhelinta käyttää.

Rangaistukset ja kurinpitoseuraamukset

Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset (sääntö 6-1 ja määritelmä Säännöt). Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt.

Törkeistä rikkomuksista kilpailukohtaisen rangaistuksen lisäksi voi seurata muita kurinpitotoimia (rangaistuksia). Kilpailutoimikunnan vastuulla on golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen – etiketin – noudattaminen. Kilpailuissa saattaa toimikunta joutua puuttumaan etikettirikkeisiin säännön 33-7 mukaisesti. Rankaisutoimiin voidaan säännön 33-7 mukaisesti joutua myös, jos pelaaja on jatkuvasti piittaamaton hyvästä golfkäytöksestä.

PGA:n kilpailutoimikunta päättää ammattilaispelaajia koskevista rangaistuksista ja mahdollisista sakoista, jotka ovat seuraamuksia yleisten ohjeiden tai sääntöjen rikkomuksista. PGA määrittelee erikseen mistä rikkomuksista saa sakkoja ja niiden suuruudesta.

Amatöörien rangaistukset käsittelee Golfliiton kilpailutoimikunta. Rangaistukset toteutetaan kilpailukieltoina tai muilla Golfliiton hallituksen päättämillä toimenpiteillä.

Doping

FT:llä noudatetaan Suomen Golfliiton sääntöjä ja määräyksiä dopingin suhteen. ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa 2012” –julkaisun kielletyt aineet –listan lisäksi golfissa ovat kiellettyjä beetasalpaajat, bentsodiatsepiinit ja barbituraatit (kohdat F4, F5 ja F6 dopingaineryhmälistalla). Suomen antidopingtoimikunta voi tehdä dopingtestejä kilpailujen aikana.